Procedura Ankimimi

Lista e Dokumentave:

  • Kopje të masës administrative të vendosur nga Bashkia Kukës
  • Dokumentacionin/Provat me të cilën provon se kjo masë administrative nuk është e mbështetur në ligj
  • Afati: 60 ditë nga dita e protokollimit në Bashkinë Kukës

Shpërndaj