Informacion tjeter

1 .Bashkia në proceset e integrimit Evropian

Të dhënat për Projektet ,Nismat dhe Veprimtaritë e Bashkisë në kuadër të integrimit në Bashkimin Evropian

 

2. Bashkia dhe Shoqeria Civile

 

3. Raporte ,Studime dhe Vlerësime mbi zbatimin e Programit të Trasparencës

 

4. Struktura Komunitare

Shpërndaj