Informacion tjeter

1 .Bashkia në proceset e integrimit Evropian

Të dhënat për Projektet ,Nismat dhe Veprimtaritë e Bashkisë në kuadër të integrimit në Bashkimin Evropian

 

2. Bashkia dhe Shoqeria Civile

 

3. Raporte ,Studime dhe Vlerësime mbi zbatimin e Programit të Trasparencës

  • Raporte Studime dhe vlerësime mbi Programin e Trasparencës
  • Sisteme /Metodologji matje të Programit të Trasparencës

 

4. Struktura Komunitare

  • Të dhënat për strukturat komunitare në fshat
  • Të dhënat për strukturat komunitare në qytet
  • Detyra Kompetenca rreth strukturave komunitare
  • Rregullore për organizimin e funksionimin e këshillave komunitare

Shpërndaj