Projektet në zbatim

EMOUNDERGROUNDS

FTESË PËR PJESËMARRJE NË SESIONET E MENTORIMIT NË KUADËR TË THIRRJES SË TRETË PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR PROJEKT PROPOZIME NË KUKËS

THIRRJA E TRETË PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT PROPOZIMEVE (ReLOaD2)

Ftese  RELOAD thirrja 3

ReLOaD2

Uji i Pastër në Gjakovë dhe Kukës

Fondi Social për shërbime me bazë komunitare

New Opportunities in Kukës – NOK

Integrimi i fëmijëve në procesin e edukimit dhe zhvillimit në një mjedis të këndshëm

Eco-Tourism Routes in the Cross-Border Area for the Promotion of Alternative Tourism (ECO-ROUTES)

Parku i Aventurës në Shishtavec

 

 

Shpërndaj