EMOundergrounds

 

 

Projekti EMOunderground (Teknologjitë EMOcionale për vlerësimin e trashëgimisë kulturore brenda NENTOKES transnacionale), është projekt i zbatuar në kuadër të programit ADRION dhe i financuar nga Bashkimi Evropian.

Bashkia Kukës është partner në këtë projekt, i cili ka për qëllim të jap një kontribut në vlerësimin e pasurive dhe potencialeve të aseteve kulturore të cilat do të çojnë në një zhvillim të qëndrueshëm, të zgjuar dhe gjithëpërfshirës në të gjithë zonën ku shtrihet projekti.

Aktiviteti Nr.1 Territorial animation meetings among tourist chain actors 

Online Trans National Meeting of the EMOUNDERGOUNDS Project

Aktiviteti 3.1

Takimi on line Sub-Cluster

Njoftimi per grupet e interesit dita 2

Njoftimi per grupet e interesit dita 1

Formati i shprehje se interesit T. 3

Programi i kurseve

Përfundoi në Kukës cikli i trajnimeve profesionale që kishin në fokus tematikën “Dramaturgjia dhe animimi teatror në muzetë me qëllim njohjen dhe valorizimin e trashëgimisë kulturore”

INVITATION TO THE INAUGURATION CEREMONY

Shpërndaj