Njoftime te mbledhjeve te Keshillit Bashkiak

Viti/ Njoftimi
/ PVendimet
/ Muaji
/ Njoftimi
/ Komisionet
/ Muaji
2022DhjetorDhjetor
2022NentorNentor
2022TetorTetor
2022ShtatorShtator
2022GushtGusht
2022Korrik, Mbledhje jashte radhe e KB
2022QershorQershor
2022Mbledhje jashte radhe e KB Kukes
2022MajMaj
2022PrillPrill
2022MarsMars
2022ShkurtShkurt
2022JanarJanar
2021DhjetorDhjetor
2021NentorNentor
2021TetorTetor
2021ShtatorShtator
2021GushtGusht
2021KorrikKorrik
2021QershorQershor
2021MajMaj
2021PrillPrill
2021MarsMars
2021ShkurtMars
2021JanarJanar
2020DhjetorDhjetor

Shpërndaj