Thirrje për propozimin e Subgranteve në kuadër të Projektit NOK- “Mundësive të Reja në Kukës”

Thirrje për propozimin e Subgranteve në kuadër të Projektit NOK- “Mundësive të Reja në Kukës”- financuar nga Bashkimi Europian, e cila zbatohet nga Bashkia Kukës dhe Qendra Europartners Development e cila ofron një mundësi financimi për subjektet e përzgjedhura në Bashkinë Kukës. Këto udhëzime ofrojnë informacion në lidhje me ‘thirrjen për nëngrante” duke përfshirë kriteret e pranueshmërisë, procesin e dorëzimit të aplikimit, vlerësimin, si dhe informacion të përgjithshëm rreth projektit.

Aplikantët duhet të kenë lexuar këto udhëzime përpara se të aplikojnë për të siguruar respektimin e rregullave dhe kritereve të nën-granteve.

Udhezimet e aplikimit

Forma e aplikimit

Forma e buxhetit

Deklarata e Aplikantit

Dokumentat e aplikimit ne Anglisht

Annex C

Annex D

Annex E

Application form NOK

Budget Form NOK

Final Sub-Grant Guidelines NOK

Shpërndaj