Proçesverbale të mbledhjeve të KB

PROÇESVERBAL I MBLEDHJES – 31.07.2023

PROÇESVERBAL I MBLEDHJES – 23.06.2023

PROÇESVERBAL I MBLEDHJES – 09.06.2023

PROÇESVERBAL I MBLEDHJES – Dhjetor

PROÇESVERBAL I MBLEDHJES – Nëntor

PROÇESVERBAL I MBLEDHJES – Tetor

PROÇESVERBAL I MBLEDHJES – Shtator

PROÇESVERBAL I MBLEDHJES – Gusht

PROÇESVERBAL I MBLEDHJES – Korrik

PROÇESVERBAL I MBLEDHJES – Qershor

PROÇESVERBAL I MBLEDHJES – Maj

PROÇESVERBAL I MBLEDHJES – Prill

PROÇESVERBAL I MBLEDHJES – Mars

PROÇESVERBAL I MBLEDHJES – Shkurt

PROÇESVERBAL I MBLEDHJES – Janar

Shpërndaj