Njoftime Mbi Konsultimet Publike

Rekomandimet tuaja mund ti dërgoni në adresën email:  [email protected]
në adresën postare: Sheshi “Skënderbej”, Kukës Lagja 5, 8501
+ Konsultim publik “Për miratimin me shkrim per vijimin e procedurave per ndryshimin e kategorise se perdorimit te fondit pyjor publik te siperfaqes 0.677 Ha, shfrytezim mineral kromi me karriere ne funksion te aktivitetit te shoqerise “PAPA GROUP”, Sh.P.K, leje minerare Nr.1886/1
+ Konsultim publik per dhenien  ne perdorim te nje siperfaqe 0.5 Ha nga fondi pyjor/kullosor, per objektin HEC “MALLA” (shtese) ne funksion te aktivitetit te shoqerise “GJURR REÇ” Sh.P.K
+ Konsultim publik per dhenie pelqimi ne parim per dhenie me qira
te pasurise Nr. 155/1
+ Konsultim publik “Për miratimin e planit të përmirësimit të shërbimit për arsimin parashkollor në Bashkinë Kukës për vitin 2024
+ Konsultim publik per dhenie pelqimi ne parim per dhenie me qira
te pasurise Nr. 2208

+ Konsultim publik Buxheti 2024, Paketa Fiskale 2024, PBA 2024-2026

+ Konsultim publik per PBA 2024-2026

+ PBA 2023-2025 & Paketa Fiskale 2023

+ Konsultim publik SHEERA

+ Konsultim per draftin e pare PBA 2023-2025

+ Konsultim publik per Paketen Fiskale 2022

+ Konsultim per Hartimin e PBA 2022-2024

+ Konsultim publik nga UKK

+ Hartimi i draftit te pare per PBA 2022-2024

+ Kalendari i Konsultimeve publike, 2020, 2021, 2022 

 

 

 

Shpërndaj