Njoftime Mbi Konsultimet Publike

Konsultim publik per dhenie me qera te pasurise Nr. 2208

Konsultim publik Dhjetor 2023

Konsultim publik per PBA 2024-2026

PBA 2023-2025 & Paketa Fiskale 2023

Konsultim publik SHEERA

Konsultim per draftin e pare PBA 2023-2025

Konsultim publik per Paketen Fiskale 2022

Konsultim per Hartimin e PBA 2022-2024

Konsultim publik nga UKK

Hartimi i draftit te pare per PBA 2022-2024

Kalendari i Konsultimeve publike, 2020, 2021, 2022 

 

 

 

Shpërndaj