Kontaktoni: (024) 225-110

Bashkia Kukës

Home REGJISTRI I MBLEDHJEVE TE KESHILLIT BASHKIAK

REGJISTRI I MBLEDHJEVE TE KESHILLIT BASHKIAK

"Nr. Mbledhjes
(viti___)"
Njoftimi i Mbledhjes

(lidhja për shkarkim)
Njoftimi i Mbledhjes

Menyra e Njoftimit (uebpage, tabela e njoftimeve, TV, tjeter)
Mbajtja e Mbledhjes

"Data
(d/m/v)"
Mbajtja e Mbledhjes

Vendi
Mbajtja e Mbledhjes

Ora e fillimit
Mbajtja e Mbledhjes

Ora e përfundimit
Mbajtja e Mbledhjes

Kohëzgjatja e mbledhjes
Lloji i Mbledhjes

(Radhës, Jashtë Radhe, Emergjente, Elektronike, Shtyrë, Mbyllur)
Sesioni i mbledhjes i mbajtur i mbyllur"Rendi i Ditës
(lidhja për shkarkim)"
"Video
(lidhja)"
"Procesverbali
(lidhja për shkarkim)"
Nr.7/2022Mbledhje e KB Web page, Facebook, tabela e njoftimeve, TV, tjeter29/06/2022Salla e Mbledhjeve, kati i trete, Bashkia Kukes10:00RadhesRendi i Dites
Nr.6/2022Mbledhje e KBWeb page, Facebook, tabela e njoftimeve, TV, tjeter09/06/2022Salla e Mbledhjeve, kati i trete, Bashkia Kukes10:00Jashte RadheRendi i Dites
Nr.5/2022Mbledhje e KB Web page, Facebook, tabela e njoftimeve, TV, tjeter31/05/2022Salla e Mbledhjeve, kati i trete, Bashkia Kukes10:00RadhesRendi i Dites
Nr.4/ 2022Mbledhje e KBWeb page, Facebook, tabela e njoftimeve, TV, tjeter27/04/2022Salla e Mbledhjeve, kati i trete, Bashkia Kukes10:00RadhesRendi i Dites
Nr.3/ 2022Mbledhje e KB Web page, Facebook, tabela e njoftimeve, TV, tjeter31/03/2022Salla e Mbledhjeve, kati i trete, Bashkia Kukes10:00RadhesRendi i Dites Procesverbal
Nr.2/ 2022Mbledhje e KB Web page, Facebook, tabela e njoftimeve, TV, tjeter28/02/2022Salla e Mbledhjeve, kati i trete, Bashkia Kukes10:00RadhesRendi i DitesProcesverbal
Nr.1 / 2022Mbledhje e KB Web page, Facebook, tabela e njoftimeve, TV, tjeter31/01/2022Salla e Mbledhjeve, kati i trete, Bashkia Kukes10:00RadhesRendi i DitesLive Mbledhja e KBProcesverbal

TAKIMET PUBLIKE NË LIDHJE ME MBLEDHJEN E KËSHILLIT

"Nr. Mbledhjes
(viti___)"
"Njoftimi
(lidhja për shkarkim)"
Vendi i mbajtjes së takimitData e mbajtjes së takimit"Video
(lidhja)"
"Procesverbali
(lidhja për shkarkim)"

[media animation=”none” image=”843″]